Pszichológia tanácsadás

A pszichológia tanácsadás során alkalmazott pszichoterápia célja önmagunk mélyebb megismerése, és a viselkedésünket, énképünket meghatározó korai minták oldása. Keresse bizalommal: Bokor Petrát és Salz Gabriellát.

Amikor az önismeret mélyülésében eljutunk ahhoz a felismeréshez, hogy hétköznapi nehézségeinket talán nem is mindig a külvilág gördíti elénk, hanem esetleg mi is részt veszünk bennük, akkor szükségünk lehet egy olyan tükörre, amelyben jobban a mélyére tudunk látni belső valóságunknak, mozgatórúgóinknak.

Pszichoterápiában a testi és lelki problémáink mögött húzódó - általában tudattalan - kiváltó okokat, blokkokat igyekszünk feltárni; és a tudatosítás, a megértés, illetve az érzelmi feldolgozás segítségével oldani. Hétköznapi viselkedésünket, kapcsolatainkat, önmagunkról alkotott képünket nagymértékben befolyásolják és korlátozzák tudattalan mintáink. Az integratív pszichoterápiában a különböző szintű problémáknak megfelelően különböző módszereket használunk ezen minták átírására, oldására annak érdekében, hogy a múlt hatásaitól egyre szabadabban, minél inkább a jelenben tudjunk reagálni környezetünkre. Az általunk használt pszichóterápia módszerek a következők: analitikusan orientált verbális terápia, kognitív átstruktúrálás, NLP, relaxáció, szimbólumterápia, belső képzeleti képekkel történő szimbolikus munka (KIP), bodywork (testmunka), gestalt stb. A transzperszonális szemléletű terápiákban kliens és terapeuta egyenrangú félként vesz részt a kliens életében felmerülő nehézségek, akadályok megértésében, és ezek gyökereinek feltárásában.

A közös pszichoterápia munka célja a személyiség szabadabbá, rugalmasabbá tétele, ami természetes módon nyitja meg az utat a személyiségen túli (transz-perszonális) világ megismeréséhez, létezésünk teljességének megtapasztalásaihoz. A terápiás kapcsolatban történő belső munkára nem csak akkor lehet szükség, amikor bajt észlelünk, hanem amikor szeretnénk még jobban önmagunkká válni, amikor különböző szerepeink között szeretnénk megtalálni, kik is vagyunk valójában, mit is szeretnénk.

Munkatársaink

Publikációink